Privacy

Geldigheid

Doel van deze privacyverklaring is, de gebruiker van deze website conform het Duitse Bundesdatenschutzgesetz en Telemediengesetz te informeren over de omvang en het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke voor de website [contactgegevens invoegen].

De eigenaar van de website beschouwt privacy als een zeer ernstig onderwerp en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Overweeg dat de privacy op het Internet principieel aan veiligheidstekortkomingen onderhavig kan zijn. Zonder uitzonderingen is een complete bescherming tegen toegang door derden praktisch niet te realiseren.

Toegangsgegevens

De eigenaar van de website verzamelt gegevens door middel van bezoeken aan de website en slaat deze als „Server-Logfiles“ op. Op die manier worden de volgende gegevens geregistreerd:

  • Bezochte website
  • Tijdstip van toegang tot de website
  • Hoeveelheid gezonden data in bytes
  • Bron/referentie, waar vandaan u op de site bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor statistische evaluaties en ter verbetering van de webite. De eigenaar van de webite behoudt zich evenwel het recht voor, de Server-Logfiles achteraf te controleren, indien concrete omstandigheden op een mogelijk onrechtmatig gebruik verwijzen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestandjes, die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser maakt gebruik van deze bestandjes. Door het gebruik van cookies worden de gebruikersvriendelijkheid en veiligheid van deze website verbeterd.

De gebruikelijke browsers bieden in de opties de mogelijkheid, cookies niet toe te staan. Opmerking: Het is niet zeker dat u van alle functies van deze website zonder beperking gebruik kunt maken, als u zulke opties activeert. 

Behandelen van persoonlijke gegevens

De eigenaar van de website verzamelt, maakt gebruik van en geeft uw persoonlijke gegevens uitsluitend in zulke gevallen verder, als dit in het kader van wettelijke regelingen veroorloofd is en u zich met het verzamelen van zulke gegevens accoord verklaart.

Als persoonlijke gegevens geldt alle informatie, die ertoe dient, uw persoon te bepalen en die naar u toe kan worden vervolgd – zoals uw naam, uw e-mail-adres en uw telefoonnummer.

Behandelen van contactgegevens

Wanneer u via de geboden contactmogelijkheden met de eigenaar van de website contact opneemt, worden uw gegevens opgeslagen, zodat voor de bewerking en beantwoording van uw aanvraag daarvan gebruik kan worden gemaakt. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

Behandeling van commentaren en bijdragen

Indien u op deze website een bijdrage of commentaar postet, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit geschiedt ter bescherming van de eigenaar van de website: Indien uw tekst inbreuk maakt op geldend recht, wil hij uw identiteit kunnen opzoeken.

Rechten van de gebruiker: Informatie, correctie en schrappen

U verkrijgt als gebruiker op aanvraag kosteloos informatie, welke persoonlijke gegevens over u opgeslagen zijn. Indien uw wens niet in strijd met een wettelijke plicht tot bewaring van gegevens (bijvoorbeeld preventieve opslag van gegevens) is, heeft u recht op een rectificatie van foutieve gegevens of op de afscherming of wissing van uw persoonlijke gegevens.

Contact

Aardolie- en aardgasmuseum Twist                           Flensbergstr. 13
49767 Twist

Tel.: +49 (0) 5936 93 30 82
Mail: museum@twist-emsland.de

Entreeprijzen

Volwassenen: 5,00 euro

Scholieren, studenten 1,00 euro

Pinnen niet mogelijk

Rondleiding voor groepen van max. 15 personen 15,00 euro extra

Voor een rondgang staat ook kosteloos een audio-guide in Duits en Nederlands ter beschikking.

De vertaling van deze website werd mede mogelijk gemaakt door:

Copyright 2021 – Erdöl und Erdgas Museum Twist